Tydzień Patriotyczny 2017

Zbiórki, rajdy, Capstrzyk w Warszawie, miejskie obchody oraz Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości”. Tak nasi harcerze i instruktorzy obchodzili w tym Święto Niepodległości.

10 listopada do uczestników Sztafety Rowerowej dołączyli w Warszawie nasi harcerze i zuchy, aby wspólnie uczestniczyć w Capstrzyku przy pomniku Piłsudskiego w Warszawie. Dzień później, czyli 11 listopada wspólnie radowaliśmy się świętem Niepodległości w trakcie miejskich uroczystości.
Sztafeta Rowerowa „Ogień Niepodległości już siedemnasty raz przywiozła symbol wolności z mogił Legionistów Piłsudskiego w Kostiuchnówce na Ukrainie. Przebywając kilkaset kilometrów przekazali ogień w kilku miastach, a ostatecznie złożyli go w trakcie obchodów centralnych w Warszawie oraz w naszym mieście.