Kolejna część Zjazdu

Zjazd Nadzwyczajny, który rozpoczął się 18.11.2017 ze względu na długość trwania został przerwany przeniesiony na kolejny termin.

Zapraszamy wszystkich uprawnionych do głosowania oraz chcących uczestniczyć w dalszej części Zjazdu Nadzwyczajnego do Miasta Tkaczy przy ul. Rembowskiego w Zgierzu 12.12.2017 o godz. 17:00.