Niezwyczajny ze Zgierza!

Nasz człowiek w Niezwyczajnych! 🙂

Plebiscyt instruktorski „Niezwyczajni” to wyróżnienie dla instruktorów- wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego. W edycji 2017 nominowanym w kategorii Wspieranie Rozwoju Instruktorskiego został nasz instruktor phm. Piotr Pietrzak. Głosować można na www.zhp.pl/niezwyczajni

„Podharcmistrz Piotr Pietrzak jest szefem Zespołu Metodycznego Hufca Zgierz. Stworzył on przestrzeń do wymiany doświadczeń między instruktorami wspierającymi działalność metodyczną drużyn i rozpoczął proces zawiązywania nowych namiestnictw. Jest współorganizatorem plebiscytu “Pierwszorzędni”, w którym wyróżniani są zgierscy instruktorzy. Podczas gdy pełnił funkcję zastępca komendanta hufca ds. pracy z kadrą, stworzył system zarządzania informacją, który usprawnił komunikację pomiędzy komendantami szczepów i drużynowymi a komendą hufca. Druh Piotr organizował spotkania dla kadry hufca odpowiadające aktualnym potrzebom środowiska. Podchodzi do każdego instruktora indywidualnie, w związku z czym często bywał proszony o opiekę nad próbami na stopnie wędrownicze i instruktorskie. Niestety, często zmuszony jest odmawiać, ponieważ chce, aby prowadzane przez niego próby i wsparcie jakiego udziela były na wysokim poziomie.”