„Sto lat zgierskiej braci harcerskiej”

W piątek 14.09.2018 odbył się wernisaż wystawy „Sto lat zgierskiej braci harcerskiej” zorganizowanej z okazji setnej rocznicy niepodległości Polski oraz stulecia Związku Harcerstwa Polskiego.

W wernisażu udział wzięli udział zaproszeni goście, którzy wspólnie z nami wspominali historię zgierskiego harcerstwa.

Wystawa zorganizowana została przez Komisję Historyczną naszego Hufca w Mieście Kulturowym Miasto Tkaczy, do którego wszystkich serdecznie zapraszamy, nie tylko na naszą wystawę.

fot. Park kulturowy Miasta Tkaczy, K. Pawluczyk