Decyzja o zawieszeniu zbiórek!

Zgierz, 10.03.2020

DECYZJA KOMENDANTA

W związku z zaleceniami Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10.03.2020,
po konsultacji z Komendą Hufca zawieszam do odwołania:

1. wszelkie formy wyjazdowe jednostek hufca
2. prowadzenie zbiórek harcerskich i zuchowych

Zalecam ograniczenie liczby posiedzeń zespołów, rad drużyn, szczepów oraz namiestnictw do niezbędnego minimum.

W sprawie dostępności sekretariatu hufca wydane zostaną osobne decyzje.

Druhny i druhowie, pamiętajmy o ważnych zasadach higieny, w tym przede wszystkim o częstym myciu rąk oraz w unikaniu dużych
skupisk ludzi. W obliczu wysokiego ryzyka zwróćmy szczególną uwagę na osoby starsze i otoczmy je harcerską pomocą.

phm. Robert Borowski

Komendant Hufca Zgierz