Drużyny Harcerskie

Charakterystyczną formą aktywności w tej grupie metodycznej jest gra – rozumiana jako/obejmująca działanie pozwalające na przyswajanie technik harcerskich w podstawowym zakresie, nabywanie podstawowej podstawowej wiedzy i umiejętności harcerskich, praca w zespołach oraz towarzyszące temu współzawodnictwo, podział na zespoły oraz współzawodnictwo, stwarzające możliwość stałej aktywności i sprawdzania się. Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie ale też wraz z zastępowym zaczynają współorganizować działania zastępu.


7 Zgierska Wodna Drużyna Harcerska „La Vita e Bella”

Drużynowa: pwd Klaudia Głuszek

Zbiórki: piątek, godz. 17:00- 19:00, S.P. 5


13 Zgierska Drużyna Harcerska „Tajemnica”

Drużynowa: dh. Zuzanna Kałęcka

Zbiórki: piątek, godz. 17:30- 19:30, S.P. 10


26 Zgierska Drużyna Harcerska „Łowcy Przygód”

Drużynowy: phm. Przemysław Bralewski

Zbiórki: w okresie letnim odbywają się tylko w terenie

(bliższe informacje w Biurze Hufca)


27 Zgierska Drużyna Harcerska „Żywioły”

Drużynowa: pwd. Karolina Salamon

Zbiórki: sobota, godz. 11:00- 13:00, Hufiec


29 Zgierska Drużyna Harcerska „Vis Vitalis”

Drużynowa: pwd. Martyna Sujecka

Zbiórki: piątek, godz. 17:00- 19:00, Hufiec


31 Zgierska Drużyna Harcerska „Nieprzemakalni”

Drużynowa: pwd. Paulina Dębska

Zbiórki: poniedziałek, godz. 17:00- 19:00, Hufiec

35 Zgierska Drużyna Harcerska „Światła Północy”

Drużynowa: dh. Klaudia Matynia

Zbiórki: poniedziałek, godz. 17:30- 19:30, SP 10


42 Zgierska Drużyna Harcerska „Brzask”

Drużynowa: pwd. Marika Marciniak

Zbiórki: piątek, godz. 16:30- 18:30, S.P. 8


45 Drużyna Harcerska „Cichociemni”

Drużynowy: pwd. Mateusz Olejniczak

Zbiórki: środa, godz. 17:00- 19:00, Gim. 2 w Koluszkach

piątek, godz. 17:00- 19:00, Biblioteka Gminna w Budziszewicach