Drużyny Starszoharcerskie

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.


8 Zgierska Wodna Drużyna Harcerzy Starszych „Nieskończoność”

Drużynowy: dh Adrianna Bąk

Zbiórki: piątek, godz. 17:00-19:00, Hufiec

11 Zgierska Wodna Drużyna Harcerzy Starszych „Felix Felicis”

Drużynowa: phm Aleksandra Durczyńska

Zbiórki: sobota, godz. 12:00- 14:00, Hufiec


17 Zgierska Obronna Drużyna Harcerska „Sokoły”

Drużynowy: pwd. Bartosz Masica

Zbiórki: sobota, godz. 9:00- 11:00, Hufiec


19 Zgierska Turystyczna Drużyna Harcerzy Starszych „Podaj Dalej”

Drużynowa: pwd. Aleksandra Kominiak

Zbiórki: sobota, godz. 10:30- 12:30, Hufiec


33 Zgierska Drużyna Harcerska „Feniks”

Drużynowy: dh. Marta Szczepaniak

Zbiórki: sobota, godz. 12:00- 14:00, Gminny Ośrodek w Giecznie


36 Zgierska Drużyna Harcerzy Starszych „Unikat”

Drużynowy: dh Bartosz Leszczyński

Zbiórki: sobota, godz. 15:30- 17:30, Hufiec


43 Zgierska Drużyna Harcerzy Starszych „Parasol”

Drużynowy: dh Patryk Kopka

Zbiórki: sobota, godz. 12:30- 14:30, Hufiec