Drużyny Wędrownicze

Charakterystyczną formą aktywności wędrowniczek i wędrowników jest służba realizowana wewnątrz organizacji i poza nią. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności wędrowniczej ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna.

 

3  Zgierska Wodna Drużyna Wędrownicza „Andromeda”

Drużynowy: pwd. Jakub Rosiński

Zbiórki: piątek, godz. 19:30- 21:30, Hufiec


10 Zgierska Wodna Drużyna Wędrownicza „Dziesiona”

Drużynowy: pwd. Piotr Woźniak

Zbiórki: nieregularne


21 Zgierska Drużyna Wędrownicza „Azymut 37”

Drużynowa: pwd. Joanna Siekiera

Zbiórki: nieregularne


44 Zgierska Drużyna Wędrownicza „Zośka”

Drużynowy: phm. Paweł Pietrasiak

Zbiórki: nieregularne


69 Zgierska Drużyna Wędrownicza „Bez Cenzury”

Drużynowy: dh Adrian Milczarek

Zbiórki: nieregularnie, zachęcamy do kontaktu przez FB