SH „Swoją Drogą”

Szczep Harcerski „Swoją Drogą”

Szczep Harcerski „Swoją Drogą” powstał w październiku 2009 roku i od tamtego czasu prężnie się rozwija. Obecnie w jego skład wchodzą dwie gromady zuchowe, dwie drużyny harcerskie i po jednej drużynie starszoharcerskiej i wędrowniczej. Przez pierwsze 6 lat funkcję komendanta szczepu pełnił hm. Dariusz Wójcik, następnie pwd. Piotr Dąbrowski, a od września 2017 roku komendantką została pwd. Magdalena Woźniak.

W szczepie działają liczne zespoły, które dbają o każdy aspekt harcerskiej przygody: Zespół Programowy „Bajdełej”, który jest odpowiedzialny za organizację biwaków i wszelkich innych wydarzeń szczepowych, Kapituła Stopni Wędrowniczych „A propos”, dzięki której wędrownicy mogą rozwijać się poprzez zdobywanie stopni oraz znaków służb, Zespół Kwatermistrzowski „Z drugiej strony” oraz Zespół Promocji „Na Marginesie”. Każdego roku odbywają się 2 biwaki szczepu, które są doskonałą okazją do zacieśnienia więzów między harcerzami i zuchami z naszego środowiska. Cechą wizualną wyróżniającą SH „Swoją Drogą” jest bez wątpienia kolor chusty – każda drużyna posiada jedną połowę w barwach szczepu (tj. brązową), a drugą w wybranym przez siebie kolorze co ma oddawać jej indywidualny charakter.

W skład Szczepu wchodzą następujące jednostki:

  • 12 Zgierska Gromada Zuchowa „Liski Urwiski”
  • 14 Zgierska Gromada Zuchowa Skrzaty z Leśnej Chaty”
  • 13 Zgierska Drużyna Harcerska „Tajemnica”
  • 35 Zgierska Drużyna Harcerska „Światła Północy”
  • 36 Zgierska Drużyna Harcerzy Starszych „Unikat”
  • 69 Zgierska Drużyna Wędrownicza „Bez Cenzury”