SH „Swoją Drogą”

Szczep Harcerski „Swoją Drogą”

Szczep Harcerski „Swoją Drogą” powstał w październiku 2009 roku. Obecnie w jego skład wchodzą dwie gromady zuchowe i po jednej drużynie harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej. Przez pierwsze 6 lat funkcję Komendanta Szczepu pełnił hm. Dariusz Wójcik, obecnie jest nim pwd. Piotr Dąbrowski.

W szczepie działa Zespół Programowy, który jest odpowiedzialny za organizację biwaków i wszelkich innych wydarzeń szczepowych. Każdego roku odbywają się co najmniej 2 biwaki szczepu, które są doskonałą okazją do zacieśnienia więzów między harcerzami i zuchami z naszego środowiska.
Cechą wizualną wyróżniającą SH „Swoją Drogą” jest bez wątpienia kolor chusty – każda drużyna posiada jedną połowę w barwach szczepu (tj. brązową), a drugą w wybranym przez siebie kolorze co ma oddawać jej indywidualny charakter. Lubimy podejmować wyzwania i stawiać czoła prawdziwej harcerskiej przygodzie!

W skład Szczepu wchodzą następujące jednostki:

  • 12 Zgierska Gromada Zuchowa „Liski Urwiski”
  • 14 Zgierska Gromada Zuchowa Skrzaty z Leśnej Chaty”
  • 13 Zgierska Drużyna Harcerska „Nieustraszeni”
  • 36 Zgierska Drużyna Harcerzy Starszych „Unikat”
  • 69 Zgierska Drużyna Wędrownicza „Bez Cenzury”