Władze

Komenda Hufca:

hm. Dariusz Wójcik – Komendant Hufca
phm. Marta Budzińska – Członek Komendy Hufca ds. programu
phm. Robert Borowski – Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych
phm. Katarzyna Pawluczyk  Członek Komendy Hufca ds. promocji i wizerunku


Komisja Rewizyjna:

phm. Elżbieta Stawska- Bryzik – Przewodnicząca
phm. Patrycja Jagusińska – Z-ca Przewodniczącej
phm. Sylwester Stachowski – Członek
phm. Paweł Pietrasiak – Członek
pwd. Jakub Rosiński  Członek


Sąd Harcerski:

hm. Elżbieta Torbicka – Przewodnicząca
hm. Łukasz Mordęcki – Z-ca Przewodniczącej
hm. Urszula Stępniak – Sekretarz
hm. Teresa Pruska  – Członek
hm. Andrzej Czapliński Członek

 

Kontakt