Władze

Komenda Hufca:

hm. Dariusz Wójcik – Komendant Hufca
phm. Piotr Pietrzak – Z-ca Komendanta Hufca ds. pracy z kadrą
hm. Katarzyna Sobczak – Skarbnik
phm. Przemysław Majorek – Członek Komendy Hufca ds. pozyskiwania środków
phm. Katarzyna Pawluczyk  Członek Komendy Hufca ds. promocji i wizerunku
pwd. Agnieszka Perka  Członek Komendy Hufca ds. programu


Komisja Rewizyjna:

phm. Elżbieta Stawska- Bryzik – Przewodnicząca
phm. Patrycja Jagusińska – Z-ca Przewodniczącej
phm. Sylwester Stachowski – Członek
phm. Paweł Pietrasiak – Członek
pwd. Jakub Rosiński  Członek


Sąd Harcerski:

hm. Elżbieta Torbicka – Przewodnicząca
hm. Łukasz Mordęcki – Z-ca Przewodniczącej
hm. Urszula Stępniak – Sekretarz
hm. Teresa Pruska  – Członek
hm. Andrzej Czapliński Członek

 

Pobierz: Dyżury władz hufca KWIECIEŃ 2017

 

Kontakt