Władze

Komenda Hufca:

phm. Katarzyna Pawluczyk– Komendantka Hufca
pwd. Paulina Dębska – z-ca Komendantki Hufca ds. programu i pracy z kadrą
dh. Katarzyna Lipińska – skarbniczka hufca
phm. Natalia Stępniak – Członek Komendy Hufca ds. kształcenia
phm. Robert Borowski– Członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych
phm. Piotr Pawluczyk – Członek Komendy Hufca ds. rozwoju i strategii


Komisja Rewizyjna:

phm. Patrycja Jagusińska  – Przewodnicząca
phm. Elżbieta Stawska- Bryzik z-ca Przewodniczącej
hm. Halina Kowalska – Sekretarz
hm. Tomasz Tomczyk – Członek
phm. Krzysztof Kowaleski – Członek


Sąd Harcerski:

hm. Elżbieta Torbicka – Przewodnicząca
hm. Łukasz Mordęcki – Z-ca Przewodniczącej
hm. Urszula Stępniak – Sekretarz
hm. Teresa Pruska  – Członek
hm. Andrzej Czapliński Członek

 

Kontakt