Kapituła Odznaczeń

Kapituła Odznaczeń:

hm. Andrzej Czapliński – Przewodniczący Kapituły
phm. Marta Budzińska – Członek
phm. Patrycja Jagusińska – Członek
phm. Halina Kowalska  Członek
phm. Damian Kowalewski – Członek
pwd. Mirosław Marczyk  Członek

W załączniku znajduje się wniosek o przyznanie Odznaki Zasłużonego dla Hufca Zgierz: