Komisja Historyczna

Komisja Historyczna:

hm. Grzegorz Szkoda – Przewodniczący Komisji
hm. Andrzej Czapliński – Z-ca Przewodniczącego Komisj
hm. Janina Kołodziejczak – Członek
hm. Wojciech Wesołowski – Członek
phm. Halina Kowalska – Członek
hm. Łukasz Mordęcki  Współpracownik Komisji
dh Zofia Zaczyńska  Współpracownik Komisji

 

Spotkania Komisji: trzeci poniedziałek miesiąca, godz. 16:00, Hufiec