KSI

Komisja Stopni Instruktorskich:

hm. Teresa Pruska – Przewodnicząca Komisji
hm. Elżbieta Torbicka – Członek
hm. Urszula Stępniak – Członek
hm. Bożenna Czaplińska – Członek
phm. Marta Budzińska  Członek

 

 

Harmonogram posiedzeń KSI:

6 listopada 2017 – dokumenty do 27 października 2017
4 grudnia 2017 – dokumenty do 24 listopada 2017
8 stycznia 2018 – dokumenty do 30 grudnia 2017