Kształcenie

Zespół Kadry Kształcącej:

hm. Katarzyna Sobczak (BOKK 706/2013)

hm. Tomasz Tomczyk 

 

 

 

 

Zespół Kadry Kształcącej we współpracy z Komisją Stopni Instruktorskich
zaprasza na Warsztaty opiekunów prób instruktorskich.