Promocji i wizerunku

Zespół ds. promocji i wizerunku:

phm. Piotr Pawluczyk – Członek
pwd. Karolina Chodakowska – Członek
dh. Katarzyna Lipińska – Członek
dh Mateusz Rogalski – Członek

Kontakt: promocja.zgierz@zhp.net.pl