Namiestnictwo Harcerskie

Namiestnictwo Harcerskie „4 Strony Świata”

Namiestnictwo Harcerskie „4 Strony Świata” powstało w 2017 roku po wspólnej organizacji obozu pionów. Namiestnictwo zrzesza drużyny harcerskie  należące do Hufca ZHP Zgierz. Obecnie należą do niego:

4 Strony Świata zrzeszają również Instruktorów działających we wcześniejszych latach z pionem harcerskim, czyli  harcerzami w wieku 10-13 lat.

Kadrę należącą do Namiestnictwa wyróżnia zielona chusta z białą lamówką oraz wyhaftowanym kompasem, gdzie na azymutach znajdują się numery wszystkich zrzeszonych do Namiestnictwa drużyn.

Kolor zielony oznacza GRĘ czyli najważniejszy element pracy w drużynie harcerskiej.
Obecnie Namiestnictwo liczy ok. 200 harcerzy. Zadaniem Namiestnictwa jest śródroczna praca polegająca na wspólnej organizacji eventów dla wszystkich drużyn harcerskich, organizacja szkoleniowego wyjazdu dla kadry namiestnictwa oraz wspólna wymiana doświadczeń i wsparcie nowej młodej kadry.

Funkcję Namiestnika pełni pwd. Paulina Dębska, która przez 7 lat pracowała na swoje doświadczenie prowadząc 31 ZDH „Nieprzemakalni”, Druhna  miała zaszczyt pełnić funkcję Komendantki pionu harcerskiego podczas HAL 2017. Był to największy obóz liczący 120 osób!