OH w Grotnikach

Ośrodkiem Hufca ZHP Zgierz w Grotnikach opiekuje się obecnie Zespół Instruktorów w składzie:

  • pwd. Dariusz Berezowski- Szef Zespołu
  • phm. Marta Budzińska
  • phm. Katarzyna Pawluczyk
  • phm. Robert Borowski
  • phm. Sylwester Stachowski
  • pwd. Sylwia Karbownik
  • dh Patryk Pawlicki
  • dh Jakub Pokora

Na mocy porozumienia zawartego z Komendą Hufca 28.10.2016 Zespół zobowiązał się do dostosowania Ośrodka do wymogów formalnych nałożonych przez straż pożarną oraz stację sanitarno- epidemiologiczną. Równocześnie z pracami mającymi na celu sprostać wszelkim wytycznym, instruktorzy kierują swoje działania na uruchomienie funkcjonalnego i niezależnego od budynku pola namiotowego, a także pozyskanie środków na remont.

Zachęcamy wszystkich Przyjaciół, Rodziców, Harcerzy i Instruktorów do współpracy- każda pomoc jest dla nas bezcenna.

Kontakt: osrodek.grotniki@zhp.net.pl

Download the PDF file .