Drużyny Starszoharcerskie

Charakterystyczną formą aktywności harcerek starszych i harcerzy starszych jest poszukiwanie, polegające na przewartościowywaniu dotychczasowego sposobu patrzenia na świat i autorytety. O programie i działaniach drużyny decyduje rada drużyny.

 

11 Zgierska Wodna Drużyna Harcerzy Starszych „Felix Felicis”

Drużynowa: dh. Natalia Siennicka

Zbiórki: sobota, godz. 10:00-12:00, Hufiec


17 Zgierska Obronna Drużyna Harcerska „Sokoły”

Drużynowy: pwd. Konrad Kubsz

Zbiórki: sobota, godz. 10:00- 12:00, Hufiec


19 Zgierska Turystyczna Drużyna Harcerzy Starszych „Podaj Dalej”

Drużynowy: dh Mateusz Staniszewski

Zbiórki: sobota, godz. 11:00-13:00, Hufiec

36 Zgierska Drużyna Harcerzy Starszych „Unikat”

Drużynowa: dh. Natalia Jóźwiak

Zbiórki: sobota, godz. 15:30- 17:30, Hufiec


43 Zgierska Drużyna Harcerzy Starszych „Parasol”

Drużynowa: dh. Katarzyna Miszczak

Zbiórki: sobota, godz. 12:30- 14:30, Hufiec