ŚSD „Młode Orły”


Środowiskowy Szczep Drużyn
„Młode Orły”

Środowiskowy Szczep Drużyn „Młode Orły” im. phm. Henryka Kowalewskiego to w chwili obecnej najdłużej działające środowisko harcerskie w Hufcu. Służy już nieprzerwanie od 1984 r. (wcześniej jako referat HSI od 1975 r.). W szczepie działają: gromada zuchowa, dwie drużyny harcerskie i drużyna wielopoziomowa. W skład szczepu wchodzi również Krąg Starszyzny Harcerskiej „Gniazdo”, który wspiera inicjatywy środowiska.
„Młode Orły” mają w swoich osiągnięciach wydawanie gazetki hufcowej, akcję pomocy dla Kostiuchnówki „Dar Błękitnych Serc”, pierwszy obóz i odbudowę cmentarza Legionistów Piłsudskiego w Polskim Lasku na Ukrainie, organizowanie samodzielnych Akcji Letnich dla dzieci i młodzieży, organizację strzelnic ASG, rajdów, biwaków, oraz wiele innych przedsięwzięć inicjowanych także przez drużyny. Funkcję Komendanta Szczepu pełni obecnie phm. Tomasz Dziadak.

Kontakt: szczep.mlode.orly@zhp.net.pl

W skład szczepu wchodzą następujące jednostki:

  • Gromada Zuchowa „Tęczowe Uśmiechy”
  • 28 Gromada Zuchowa „Słoneczne Orlęta”
  • 27 Zgierska Drużyna Harcerska „Żywioły”
  • 29 Zgierska Drużyna Harcerska „Dakota”
  • 17 Zgierska Obronna Drużyna Harcerska „Sokoły”
  • 2 Krąg Starszyzny Harcerskiej „Gniazdo”