Władze

Komenda Hufca:

phm. Robert Borowski– Komendant Hufca
phm. Tomasz Dziadak – z-ca Komendanta Hufca ds. organizacyjnych
pwd. Katarzyna Lipińska – skarbniczka hufca
hm. Piotr Pietrzak – członek komendy ds. kształcenia
phm. Agnieszka Perka – członek komendy ds. programu,
phm. Aleksandra Kominiak– członek komendy ds. pracy z kadrą
phm. Katarzyna Pawluczyk– członek komendy ds. administracyjnych
phm. Piotr Pawluczyk – członek komendy ds. rozwoju.

 

Komisja Rewizyjna:

phm. Halina Kowalska Przewodnicząca
phm. Krzysztof Kowaleski – z-ca Przewodniczącej
pwd. Mateusz Rogalski – Sekretarz
phm. Jarosław Zawira – Członek
phm. Bartosz Masica– Członek

 

Sąd Harcerski:

hm. Elżbieta Torbicka  Przewodnicząca
hm. Urszula Stępniak – Z-ca Przewodniczącej
hm. Katarzyna Sobczak – Sekretarz
hm. Teresa Pruska  – Członek
hm. Dariusz Wójcik Członek

Kontakt