O nas

Kim jesteśmy?

Jesteśmy harcerzami, którzy działają na terenie miasta Zgierz, ponieważ tutaj mieszkają, uczą się, pracują lub mają tu przyjaciół. Ruch harcerski wywodzi się ze skautingu, pierwsze drużyny powstały we Lwowie w 1911 roku, a w 1918 powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Harcerstwo na terenie Zgierza ma już ponad 100 lat, a drużyny w naszym mieście zrzeszają obecnie ponad 300 zuchów i harcerzy.

Czym jest hufiec?

Hufiec jest wspólnotą drużyn i szczepów harcerskich działających na określonym terenie (powiatu, gminy, miasta lub jego części). Nasz hufiec, czyli Hufiec ZHP Zgierz działa na terenie miasta Zgierz, ale współpracuje również z innymi miejscowościami. Niektóre z tych drużyn tworzą szczepy (patrz zakładka Hufiec- Szczepy), w których współpracują, rozwijają wspólne zainteresowania i dbają o ciąg wychowawczy swoich podopiecznych. Szczepy i drużyny, a idąc dalej kręgi instruktorskie i kluby specjalnościowe tworzą nasz hufiec, w którym każdy odnajduje swoich przyjaciół, możliwość rozwijania zainteresowań, a dalej pole służby. Hufiec ZHP Zgierz nosi imię Wojska Polskiego i należy do Chorągwi Łódzkiej, w skład której wchodzą wszystkie hufce z terenu województwa łódzkiego.

Czym się zajmujemy?

Drużynowi organizują dla harcerzy i harcerek ze swoich środowisk przedsięwzięcia związane m.in. z rozwojem zainteresowań, kulturą, sportem, ochroną przyrody i działalnością społeczną. Każdego roku uczestniczymy w Harcerskiej Akcji Letniej, gdzie podsumowujemy całoroczną pracę drużyn i postępy wychowanków. Obecnie naszą bazę obozową zlokalizowaną mamy w Rybicalu nad jeziorem Ryńskim. W trakcie roku harcerskiego organizowane są liczne biwaki, rajdy oraz szkolenia i warsztaty.  Harcerze i instruktorzy naszego hufca angażują się w wiele akcji społecznych. Działamy na rzecz innych poprzez organizowanie przedsięwzięć oraz branie udziału w ogólnopolskich, wszystkim znanych propozycjach: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka, DKMS.

Kto zajmuje się dziećmi i młodzieżą?

Pracę w drużynach i szczepach prowadzą instruktorzy harcerscy. Cała kadra hufca działa społecznie, ale jednocześnie jest przygotowana merytorycznie do pełnienia funkcji. Wszystkie osoby powołane na którąkolwiek z funkcji uczestniczą w szkoleniach i kursach, zdobywają uprawnienia harcerskie i państwowe. W naszym hufcu już zastępowi, którzy mają kierować działaniem swojego kilkuosobowego zastępu biorą udział w specjalnie przygotowanych dla nich kursach. Kolejne etapy szkoleń są adekwatne do obejmowanych funkcji i zdobywania następnych stopni harcerskich lub instruktorskich. W zgierskim hufcu działają osoby, które posiadają wiele kursów, które pozwalają na merytoryczne i specjalnościowe prowadzenie zajęć (ratownicy medyczni, sternicy, programowcy działań na szczeblu ogólnopolskim, specjaliści ds. promocji, pedagodzy, miłośnicy survivalu etc.)